Salsa - tanec pro vás, kurzy salsy, bachata, bolero, Casino Rueda, salsa kurzy
English English
Registrovaní uživatelé
Uživatel:
Heslo
(max 10 znaků):
Zaregistrujte se!
 
Mailing list
Pokud chcete pravidelně dostávat náš newsletter, vyplňte zde vaši emailovou adresu: 
Nabízíme


-->
 


Jak se přihlásit?
Jak se přihlásit

POZOR - telefonní čísla zadávejte bez mezer

1. On-line na našich internetových stránkách www.flamedance.cz, více naleznete v sekci Online přihláška.
2. Osobně na recepci Flame Dance tanečního studia na adrese Sokolovská 22, Praha 8 (jen pár kroků od stanice metra Florenc).

Platnost přihlášky

Vyplněná přihláška je nezávazná a na jejím základě Vám rezervujeme místo v kurzu pouze do zahájení první lekce. Platnou se stává po úhradě kurzovného v předepsané výši. V případě obsazení kurzu si organizátor vyhrazuje právo zájemce odmítnout.

Úhrada kurzovného

V hotovosti při zahájení kurzu v recepci Flame Dance tanečního studia, nebo převodem na účet 2600152904/2010, variabilní symbol je uvedený na potvrzení přihlášky.

Konání kurzů

Kurzy se řídí rozvrhem, vyhlášeným před začátkem každého jednotlivého kurzu. Tento rozvrh naleznete na našich internetových stránkách v detailních informacích o kurzu. Konání kurzů odpadá ve dnech, na něž připadají termíny státních svátků a některých školních prázdnin, více naleznete opět v detailních informacích o kurzu.

Náhrada zameškaných lekcí

Omluvy:
• Na náhradu lekcí mají nárok pouze klienti, kteří mají zaplacený celý kurz
• Odhlásit se minimálně den před konáním dané hodiny, a to nejpozději do 22 hodin
• Odhlásit se na telefonním čísle (pouze SMS), či na mailové adrese
• do sms zprávy či mailu uvést jméno, den konání kurzu, kurz a datum lekce, ze které se omlouvá (např. Petra Nováková, úterý, Salsa pro začátečníky, 2.5.2013)
• Omluvená lekce bude zaznamenána v docházce na recepci
• Zaslání sms zprávy či mailu po 22 hodině či v den konání lekce již nebude bráno na zřetel!
• Telefonní číslo pro SMS omluvy: 604 694 651
• Mailová adresa pro omluvy: recepce@flamedance.cz

Náhrady za omluvené lekce:
• Lekci je možné si nahradit na jakémkoli kurzu pořádaném FD konaném ve studiu v běžném provozu (tzn. mimo workshopy)
• Pokud aktuální kurz stále běží, je možném vybírat náhrady v plném rozsahu
• Po ukončení kurzu, má klient nárok na náhradu maximálně 2 lekcí na jakémkoli kurzu, maximálně však do 14 dnů od ukončení zaplaceného kurzu, kde vznikl nárok na náhradu lekcí
• Náhrady nelze vybírat v kurzu navazujícím na ten, kde vznikl nárok na náhradu (např. kurz Salsa II není možné pokrátit o 2 lekce zmeškané na kurzu Salsa I)

UPLATNĚNÍ NÁHRADY JE VŽDY TŘEBA NAHLÁSIT NA RECEPCI STUDIA

Okolnosti bránící konání kurzu

Při vzniku nepředvídaných okolností ze strany Flame Dance tanečního studia, bránících konání kurzu, mají účastníci nárok na navštěvování obdobného kurzu v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu výuky.
Toto se nevztahuje na "zásah vyšší moci" (povodně, nařízení vlády či zastupitelstva)

Stornovací podmínky

Účastník má nárok na vrácení kurzovného pouze před zahájením kursu, v takovém případě si účtujeme 30% z ceny kurzu jako storno poplatek.
Po zahájení kurzu již nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých ze strany účastníka, které mu zabraňují v řádné docházce. O vrácení kurzovného je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého (několikaměsíčního) onemocnění nebo v případě vážného úrazu účastníka, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy a to nejpozději do 14-ti dnů od nemoci(úrazu). Stornovací poplatek v tomto případě činí 60 % ze zůstatku ceny kursovného.
Storno podmínky pro akce mimo prostory studio Flame Dance (sokolovská 32/22) např. Víkendy s Fabíky apod, jsou stejné jako u "Taneční dovolená u moře" viz: Odstoupení od cestovní smlouvy ze strany zákazníka.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat emailem na flamedance@seznam.cz, telefonicky na 604 694 651 .