Salsa - tanec pro vás, kurzy salsy, bachata, bolero, Casino Rueda, salsa kurzy
English English
Registrovaní uživatelé
Uživatel:
Heslo
(max 10 znaků):
Zaregistrujte se!
 
Mailing list
Pokud chcete pravidelně dostávat náš newsletter, vyplňte zde vaši emailovou adresu: 
Nabízíme


-->
 


Mambo Bomba Plena
Son Danzon Guaguanco
Mambo

Na mnoha místech se dočtete a velká část ať již méně či více zasvěcených lidí Vám bude tvrdit, že mambo ( stejně tak jako cha cha či salsa) vzniklo na Kubě. Dá se říci, že budou mít do jisté míry pravdu, stejně tak se ale budou v mnoha směrech mýlit. Kořeny těchto tanců sice leží na tomto ostrově uprostřed Karibiku, bylo by však hrubou chybou domnívat se, že to byla právě jen Kuba, jenž se zasloužila o formování těchto tanců, stejně tak jako nelze o tancích se silnými africkými kořeny a prvky říci, že jsou výlučně dílem tohoto kontinentu. Současné mambo, cha cha a salsa jsou severoamerickými inovacemi, jenž se zrodily za přispění emigrantů původem z Latinské Ameriky, kteří odešli především do New Yorku a vzájemného mixování hudebních stylů ze všech částí světa.

Existují názory, že salsa, mambo a cha cha je ve své podstatě jeden a ten samý tanec. Pokud by jsme se omezili jen na povrchní dojem nezasvěceného diváka, dá se říci, že bolero, rumba, son, mambo, salsa, cumbia a jiné se často zdají, jako kdyby si byly všechny dosti podobné. Důvodem k těmto úvahám je fakt, že v moderní hudbě často např. salsová skladba obsahuje hudební segmenty z mnoha jiných tanců, a proto si jeden tanec půjčuje pohyby z jiného, aby tak bylo možné lépe vyjádřit ten daný segment písně. Jednotlivé kroky a pohyby se tak jednoduše prolínají, a to v nás často vyvolává pocit, že mají podobné časování a kroky. Ve své podstatě je však každý z těchto tanců laděním hudby, rytmem, tempem a v neposlední řadě i taneční technikou zcela odlišný. Každý z nich bez výjimky je něčím jedinečný! Jedním z typických příkladů vzájemného prolínání se dvou rozdílných tanců jsou krátké intervaly v rytmu mamba, jenž jsou někdy součástí cha chy a naopak. Důvodem k tomu je fakt, že cha cha se vyvinula z mamba, stejně tak jako salsa, která také hojně čerpá prvky z tohoto tance.

Jedna z prvních a nejznámějších skladeb v rytmu mamba je z roku 1938, jejím autorem je Oresta Lopez a jde o danzon kombinovaný s africkými rytmy hranými na ulicích nesoucí název "Mambo". Tanec jako takový pak vznikl velmi spontánním způsobem, když se páry snažily tančit improvizujíce na tento nový rytmus. Největší podíl na rozšíření a následné popularizaci tohoto tance je přisuzován známému skladateli a talentovanému kapelníkovi jménem Perez Prado, jenž v padesátých letech 20.století uvedl jako první na trh svou hudbu pod názvem "mambo". Nutno říci, že mnoho dalších skladatelů jej velmi záhy následovalo. Prado svou hudbu brzy na to přenesl skrze Mexico do New Yorku a zde ji ve své podstatě velmi komercializoval a to tak, že ji převlékl do nového pláště, který byl daleko přístupnější chápání bílého publika. Pokud se blíže zaposloucháte do jeho hudby a srovnáte ji se skladbami jiných kubánských hudebníků zjistíte, že jeho skladby obsahují mnoho vlivů majících pramálo společného s kubánskými tradicemi. Perez Prado byl také tím, kdo představil mambo na kubánské taneční scéně a to v La Tropicaně, nejznámějším nočním klubu nacházejícím se v Havaně ( některé prameny tvrdí, že to bylo v roce 1947; jiné uvádějí letopočet daleko dřívější, 1943 ). Mambo začalo získávat na popularitě a následná horečka s tímto spojená se jako lavina brzy rozšířila po celých Spojených Státech a inspirovala mnoho tanečníků k stále novým a zajímavějším improvizacím na půdě renovovaných nočních klubů v New Yorku jako jsou Plaza Ballroom, Paladium a Birland. Nebyli to však jen tanečníci, kteří vytvářeli nové prvky. Jak se hudba a tanec vyvíjely, hudebníci experimentovali s neustále novými a novými rytmy a tempy a mambo tak postupně prošlo dosti patrnými změnami. Brzy tak vznikl nový taneční styl, jenž využíval kubánského kroku do strany. Typické šoupání či jakési šourání nohou v tomto kroku pak vytvářelo nezaměnitelný zvuk, který zněl jako "cha cha cha". Arthur Murray posléze tento krok zjednodušil snížením počtu těchto typických kroků "cha" a vymyslel nový krokový vzorec - 1,2,3, cha cha - byl totiž přesvědčen, že takto změněný krok lépe pochopí i bílí lidé, neboť bude pomalejší a více metodický.

Za zlatou éru mamba jsou považována především 40. a 50. léta 20.století, poté jej na výsluní vystřídala cha cha, jenž byla v 60.letech sesazena z trůnu příchodem pachangy, boogaloo a posléze i salsy, která se stala na dlouhou dobu nejpopulárnějším klubovým tancem. V průběhu 60.let DJ-ové v latinských nočních klubech začali stále častěji vyvolávat - Salsa! Salsa! Spice it up! (Rozjeďte to! Dejte tomu šťávu!). Salsa se tak velmi záhy stala nesmírně modní.

Africké prvky obsažené v kubánské hudbě pocházejí od příslušníků kmene Yoruba, Congo a ostatních obyvatel Západní Afriky, kteří byly přivezeni do oblasti Karibského moře jako otroci. Všeobecně se soudí, že mambo bylo odvozeno od konžské církevní hudby stejného jména a doslova přeloženo, znamená "rozhovor s Bohem". V průběhu mnoha let vzájemného působení tradic jednotlivých afrických kmenů a hudebních zvyklostí místních obyvatel se mambo postupně transformovalo ve směsici hudebních prvků kmenů Bantu a Yoruba a španělských vlivů. Pak již zbývalo jediné, aby byl vytvořen skutečný základ pro tento tanec, stejně tak jako pro později vzniklou cha chu a salsu a to bylo vzájemné smísení zmiňovaných prvků s americkým jazzem.

Na ostrově Haiti je výraz "mambo" používán pro voodoo kněžku, která sloužila vesničanům jako poradkyně, léčitelka, exorcistka, jasnovidka, duchovní rádkyně a organizátorka veřejné zábavy.

Na tom, že mambo zůstalo naživu až do současnosti, má velkou zásluhu především jeden muž - Eddie Torres, profesionální tanečník, učitel a choreograf, fanatický příznivec tohoto tance, který odstartoval rozsáhlou kampaň za znovuzískání dřívější slávy zlatého věku mamba. Eddie Torres se snaží inspirovat současné tanečníky rozšiřováním tohoto tance prostřednictvím své školy, vystoupení, "workshopů" a instruktážních videí. Je znám také jako "Mambo King of Latin Dance". "Nyní nastala příznivá doba pro latinskoamerické tance", říká Torres. Mambo je opět v módě, stejně jako tomu bylo v padesátých letech. Jde o taneční styl ovlivněný velkým množstvím různorodých tanců - africkými, kubánskými, jazzem, hip-hopem a dokonce i baletem. Nikdy se nestane, že by Vám došly kroky".